Звездано небо. 
У мојој души спокој. 
Утонух у сан.