Промишљања

Да ли је Хамлетово лудило последица околности у којима се нашао, или ипак средство којим он долази до циља? Хамлетово понашање је у потпуној контрадикцији са оним које би племић, у којем се пробудила жеља за осветом, требало да испољи. Због тога многи сматрају да је постао нестабилан и да је посрнуо. Међутим, многе чињенице нам говоре супротно.