Први цвет трешње – 
исто му се радују 
цар и сиромах.